ΑΝΩΣΤΡΩΜΑTA & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑTA & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Επίπλου Τέχνη,

Λ. Αναγυρούντος 49 & Δυρραχίου 1, Βάρη

2108975811 & 2109521139

Ανωστρώματα όλων των εταιρείων  Candia, Linea Strom, Media Strom και βιοτεχνίας.

Αφρού, Latex, Memory και με ελατήρια.