Όροι εγγυήσεων & φροντίδα προϊόντων

Όροι εγγυήσεων & Φροντίδα προϊόντων

 

Η εταιρεία μας ακολουθεί τους όρους εγγυήσεων και φροντίδας προϊόντων των κατασκευαστριών εταιρειών.

Candia

https://www.candia-strom.gr/sites/default/files/pdfs/%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%83%CE%B7%20Candia%20Strom%2026-07-2017.pdf

Linea Strom

http://www.lineastrom.gr/el/frontida-stromatos

 

Τα υπόλοιπα προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση είτε των κατασκευαστριών εταιριών είτε του καταστήματός μας .